Projectes d’investigació / Proyectos de investigación / Research projects

Títol/Título/Title: Ciutats andalusines i el seu entorn agrari i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos de Tortosa i Balaguer (437 K117 subvenció 2014/100874) (01/01/2014  31/12/2017)

Investigador/a principal/ Director: Helena Kirchner

Entitat finançadora /Financing institution: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya)

 

Títol/Título/Title: Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la Baja Edad Media. Estudios desde la arqueologia històrica (Siglos XII-XIV) (HAR2013-42195-P) (01/01/2013  31/12/2017)

Investigador/a principal/ Director: Fèlix Retamero

Entitat finançadora /Financing institution: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Gobierno de España)

 

Títol/Título/Title: Aclimatación y difusión de plantas y técnicas de cultivo en al-Andalus (HUM 2007-62899/HIST) (01/10/2007 31/10/2010)

Investigador/a principal/ Director: Helena Kirchner

Entitat finançadora /Financing institution: Ministerio de Educación y Ciencia (Gobierno de España)

 

Títol/Title: Selección y gestión de plantas en al-Andalus. Prácticas campesinas y estados (HAR2010-21932-C02) (01/01/2011 — 30/09/2014)

Investigadora principal/ Director: Helena Kirchner

Entitat finançadora /Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España)

 

Títol/Title:  Excavació arqueològica en Torre Petxina (Ciutadella, Menorca) (01/06/07 — 31/12/2009)

Investigadora principal/ Director: Helena Kirchner

Entitat finançadora /Financing institution: Consell de Menorca (Govern Balear)

 

Títol/Title: Ajuts per a la realització d’investigacions de tipus històric, etnològic, paleontològic i arqueològic que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca i a la protecció del seu patrimoni històric. Estudi de la ceràmica islàmica de Menorca (01/06/2009 — 30/06/2010)

Investigadora principal/ Director: Helena Kirchner

Entitat finançadora /Financing institution: Consell de Menorca (Govern Balear)

 

Títol/Title: Assentaments rurals al Baix Ebre i la ciutat de Tortosa en època andalusina i després de la conquesta catalana (s.XI-XII) (01/06/2010 — 31/12/2013)

Investigadors principals / Directors: Helena Kirchner, Antoni Virgili

Entitat finançadora /Financing institution: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Generalitat de Catalunya)

 

Títol/Title: Intervenció arqueològica a una de les balmes del Puig d’En Xoroi (Artà) on es va refugiar l’any 1230 una part de la població andalusina de Mallorca (2009-2010)

Investigadors principals / Directors: Miquel Barceló, Helena Kirchner, Mateu Riera

Entitat finançadora /Financing institution: Consell del Mallorca (Govern Balear); Sa Nostra Caixa de Balears

 

Títol/Title: Mas medieval del Montgròs, El Brull, Barcelona (2009 i continua)

Investigadors principals / Directors: Albert López Mullor, Javier Fierro Macía

Entitat finançadora /Financing institution: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació  de Barcelona, Diputación de Barcelona.

 

Contractes / Contratos / Contracts

Títol/Title: Creació del catàleg del patrimoni cultural de l’illa de Formentera (Illes Balears) (2009)

Investigador principal / Director: Antoni Ferrer Abárzuza

Entitat finançadora /Financing institution: Consell Insular de Formentera

 

Títol/Title: Ruta Cultural del Riu (2009-2011)

Investigador principal / Director: Antoni Ferrer Abárzuza

Entitat finançadora /Financing institution: Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears)

Títol/Title: El riu de Santa Eulària, estudi geològic, geomorfològic, hidrològic, de flora, fauna i de patrimoni històric. Gestió cultural i mediambiental (2009-2011)

Investigadors principals / Directors: Antoni Ferrer Abárzuza, Ana Mezquida Orti

Entitat finançadora /Financing institution: Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears)

 

Títol/Title: Estudi històric i arqueològic del Molí de Dalt-Can Planetes (2009-2010)

Investigadors principals / Directors: Antoni Ferrer Abárzuza, Enrique Díes Cusí

Entitat finançadora /Financing institution: Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears), Gobierno de España (Plan E).

 

Títol/Title: Intervenció arqueològica al monestir de Sant Llorenç de Sous (2009)

Investigador principal / Director:  Josep Maria Vila i Carabassa,

Entitat finançadora /Financing institution: Diputació de Girona

 

Títol/Title: Intervenció arqueològica al monestir de Santa Maria de Vallsanta (24/08/2009 —- 30/08/2012)

Investigador principal / Director:  Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora /Financing institution: Servei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya

 

Títol/Title: Estudi Històric i Arqueològic dels centres històrics de les poblacions d’Ascó i Mont-roig del Camp (2009)

Investigador principal / Director:  Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora /Financing institution: Institut Català del Sòl

 

Títol/Title: Excavació arqueològica al Claustre del Monestir de Santa Maria de Gerri (03/12/2009 — 07/03/2010)

Investigador principal / Director:  Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora /Financing institution: Fundació La Caixa

 

Títol/Title: Intervenció arqueològica a la Zona Cenobítica de la Cartoixa d’Escaladei (01/10/2010 — 30/05/2013)

Investigador principal / Director: Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora /Financing institution: Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya

 

Títol/Title: Intervenció arqueològica al castell de València d’Àneu (01/09/2010 — 30/11/2013)

Investigadors principals / Directors: Josep M. Vila i Carabasa, Cristina Belmonte Santisteban

Entitat finançadora/ Financing institution: Instituto del Patrimonio Histórico Español, Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya

 

Títol/Title: Intervenció Arqueològica al convent de Sant Francesc de Montblanc (01/07/2011 — 30/06/2012)

Investigador principals/ Directors:  Josep M. Vila i Carabasa, Roser Arcos López, Daniel Gutiérrez Espartero

Entitat finançadora/Financing institution: Ajuntament de Montblanc

 

Títol/Title: Intervenció Arqueològica a les Muralles de Montblanc (Torre de Poblet) (2012)

Investigador principal / Director:  Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora/Financing institution: Ajuntament de Montblanc

 

Títol/Title: Intervenció Arqueològica al castell d’Ascó (15/05/2013 — 30/06/2014)

Investigador principal/ Director:  Josep M. Vila i Carabasa

Entitat finançadora /Financing institution:Ajuntament d’Ascó

 

Convenis / Convenios / Agreements

 

Títol/Title: Conveni de col·laboració per a la realització d’un estudi històric i arqueològic dels paisatges agraris medievals de Casarabonela (Málaga) (14/04/2010 — 31/07/2013)

Investigador principal / Director: Fèlix Retamero

Entitats participants/ Participating institutions: Ayuntamiento de Casarabonela (Màlaga); Universitat Autònoma de Barcelona

 

Títol/Title: Conveni de col·laboració per a la realització d’activitats conjuntes en el camp de la numismàtica i de la història monetària, amb la finalitat d’estimular l’interès i la recerca en aquestes matèries (26/10/2010 —  26/10/2015)

Investigador principal/ Director: Fèlix Retamero

Entitats participants/ Participating institutions: Asociación Numistmática Española (Barcelona); Universitat Autònoma de Barcelona

 

Títol/Title: Recerca i valorització al castell de Santa Águeda (Menorca) (01/10/2010 — 31/12/2015)

Investigadora principal/ Directora: Helena Kirchner

Entitats participants/ Participating institutions: Consell de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, Ajuntament de Ferreries, Universitat Autònoma de Barcelona