Aquí trobareu materials elaborats pels professionals del Servei de Llengües. Hi trobareu blogs docents, propostes didàctiques:

– Proposta didàctica per practicar la intercomprensió romànica: Aprofita’t dels falsos amics.

– Blog amb falsos amics entre el català i l’anglès que convida a aprendre i reflexionar: Falsos amics / False Friends.

– Blog adreçat a les persones que vulguin formar-se de manera autònoma per a l’assoliment dels coneixements propis del nivell de suficiència de llengua catalana (C1), que els permeti obtenir l’acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI) en alguna de les convocatòries dels exàmens interuniversitaris de català: Suficiència per al PDI.

– Blog del curs Superior Bimodal de llengua catalana: Superior Bimodal.