A continuació destaquem diferents tipus de recursos per respondre a les necessitats de redacció i de comunicació acadèmica. A la part esquerra teniu l’accés a tots els recursos relacionats amb la redacció científica.

Centres de redacció

Argumenta, comunicació universitària eficaç. Hi trobareu estratègies per redactar diferents tipus de documents (informes, pòsters, ressenyes, articles, currículums, com redactar hipòtesis, com preparar bones argumentacions, etc.).

Centro de Recursos para la Escritura Académica (CREA). Hi trobareu ajuda per redactar escrits acadèmics (resums, ressenyes crítiques, articles de divulgació, tesis), així com les estratègies per al procés general d’escriptura i un apartat de dubtes lingüístics.

Purdue Online Writing Lab (OWL). Hi trobareu un apartat sobre el procés d’escriptura, sobre redacció acadèmica, qüestions de documentació i investigació, etc. 

Guies i manuals per a la redacció científica

Com es fa el treball de final de grau (SLM – UdG). Eina de consulta sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l’hora de redactar el treball de final de grau.

Manual de redacción científica (José A. Mari-Mutt). Manual que ajuda a redactar i publicar els resultats de les investigacions en forma d’articles.

Curso de redacción científica (Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana). Curs en format audiovisual que pretén capacitar l’alumnat en la redacció científica i en la publicació d’articles d’investigació en revistes científiques.

The Mayfiled Handbook of Technical and Scientific Writing (Leslie C. Perelman et al.). Eina per a alumnat i professorat que s’ocupa dels processos d’escriptura, estratègies, i habilitats necessàries per a la producció eficaç de documents tècnics i científics.

The UVic Writer’s Guide (The University of Victoria). Guia introductòria al procés de redacció.

Altres recursos

Redacció per disciplines (SLM – UdG). Recursos lingüístics, bàsicament en català i anglès, per ajudar a l’adquisició i la transmissió dels coneixements de diferents disciplines (antropologia, biologia, dret, etc.).

 

Zotero. Programa per a la gestió de referències (ajuda a compilar, organitzar, citar i compartir les fonts de la investigació). Les referències bibliogràfiques poden exportar-se com a bibliografies.

 

Knight Cite. Servei de citacions automàtiques. Per remetre’s a les fonts de manera correcta.

 

Academic Phrasebank. Banc de fraseologia acadèmica de la Universitat de Manchester. Dissenyat per a persones que no tenen l’anglès com a primera llengua.