Projecte desenvolupat dins de l’assignatura “Projectes Musicals en Educació Infantil” per alumnes de 4t (torn de matí) del Grau d’Educació Infantil de la UAB. Juny del 2013.
Professora: Laia Viladot.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 600

Data:2013-06-26 10:55

Publicació: 06/26/2013

Durada: 27 min