Com sona l’aigua? Taller-Conferència d’Aquafonia Aquafonia és una simbiosi entre l’art més efímer -la música- i dos elements universals i comuns a totes les cultures: l’aigua i la infantesa.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 959

Data:2019-12-11 11:48

Publicació: 12/11/2019

Durada: 95 min