Conferència inaugural “Dimensions d’anàlisi de l’habitatge en entorns urbans litorals: demanda demogràfica i demanda turística” a càrrec des Sr. Juan Antonio Módenes (UAB).
Conferència en el marc del Màster d’Ordenació del Territori 2017/2018.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 83.603

Data:2017-11-10 02:56

Publicació: 11/10/2017

Durada: 57 min