Margarita Andreu (Sercs 1953). El treball de Margarita Andreu amb els anys ha experimentat una progressiva evolució d’alguns temes que son constants en la seva investigació expressiva. La coherència de la cerca sobre les relacions llum i espai, ple i vuit, color i transparència, han dut a l’artista a afrontar diverses modalitats creatives, els resultats de les quals son, únicament, aparentment heterogènies.

Forma part de la sèrie CREART.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 341

Data:2011-05-20 10:44

Publicació:

Durada: 20 min