Educar a través de les arts és un projecte d’innovació docent amb el suport de la Facultat de Ciències de l’Educació, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va realitzar en una escola multicultural de Catalunya i va ser dissenyat per estudiants del Grau en Educació Primària. El projecte va constituir el nucli de les pràctiques de l’últim curs, amb la supervisió i col·laboració de mestres de l’escola i les tutores de la universitat. A través de les activitats programades pels docents i els estudiants en pràctica, durant el procés de creació artística es van treballar de manera interdisciplinària i transversal continguts de diverses àrees i múltiples competències d’aprenentatge. El vídeo recull les veus dels protagonistes i diverses imatges del procés i dels resultats finals.

Professores coordinadores del projecte: Ibis M. Álvarez i Mar Morón

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 89.801

Data:2019-10-15 11:18

Publicació: 10/16/2019

Durada: 7 min