Eficàcia de la Formació
Som un grup de recerca que abordem l’avaluació de la formació contínua des de diferents disciplines i posant un especial èmfasi en la transferència de la formació. EFI el formem investigadores i professionals amb una base pedagògica, psicològica i sociològica.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 92.502

Data:2019-12-09 11:58

Publicació: 12/10/2019

Durada: 5 min