0:00 – Crispetes; 1:31 – El pecat original; 2:38 – Festa Major Sabadell; 4:09 – Fils; 6:20 – La llibreta; 7:34 – Les 4 estacions; 8:49 – Màgies; 10:05 – Manifestació; 12:06 – Mi musa; 13:04 – Paper-flies; 14:04 – Ponirana; 17:30 – Tenis Pong; 19:30 – Somni o realitat; 20:35 – El lloc de l’ou; 21:59 – Catch my breath; 23:58 – Tú sí que vales; 25:30 – Un dia en el mar.

Autor: Estudiants d'Educació Visual i Plàstica en EI 2

Expedient: 59.301

Data:2013-06-26 10:34

Publicació: 06/26/2013

Durada: 27 min