Aquesta vuitena edició de les Jornades pretén millorar la construcció del discurs en el medi obert i dels processos que giren al voltant de la relació educativa com a estratègia. Entenem el medi obert com a un espai educatiu que es troba en interrelació constant amb els espais quotidians on les persones interaccionen tant amb els iguals com intergeneracionalment. S’hi creen vincles des de les pròpies potencialitats, desitjos i motivacions. Vincles que contribueixen a la transformació personal i social, i hi entren en joc tots els agents socials de l’entorn.

Inauguració de les Jornades a càrrec de Joaquín Gairín, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació, Iolanda Moragues, cap de Servei de Suport de Programes Socials i Elvira Vila, representant de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 90.902

Data:2019-09-03 07:47

Publicació: 09/03/2019

Durada: 32 min