“Educació Queer” La primera jornada organitzada pel Grup d’Educació i Gènere. El projecte d’investigació-acció que treballa conjuntament amb professorat i alumnat per erradicar l’assumpció acrítica del patriarcat. Afirmen que “La millora de la qualitat educativa passa per transformar visions i metodologies d’ensenyament”.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 975

Data:2020-03-02 12:13

Publicació: 02/28/2020

Durada: