Presentació del IV cicle de conferències d’Ordenació del Territori a càrrec del Dr. Oriol Nel·lo, Coordinador de les conferències.

Conferència “La mobilitat i l’ordenació del territori: Un binomi imperfecte” de la Dra. Carme Miralles-Guasch, professora del Departament de Geografia.

Conferència “Agricultura urbana vertical, energia i sostenibilitat” del Sr. Joan Rieradevall, Coordinador d’Estudis de Grau de Ciències Ambientals. 

Conferència “La planificació dels usos del sòl com a instrument de contenció i gestió de la mobilitat: el cas del Randstad-Holland” del Dr. Joan Moreno, Arquitecte a la UPC.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 671

Data:2014-10-29 11:23

Publicació: 10/29/2014

Durada: 8 min