Conferència “La planificació dels usos del sòl com a instrument de contenció i gestió de la mobilitat: el cas del Randstad-Holland” del Sr. Dr. Joan Moreno, arquitecte a la UPC. Conferència realitzada en el marc del IV Cicle de Conferències d’Ordenació del Territori

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 67.103

Data:2014-11-07 12:52

Publicació: 11/07/2014

Durada: 79 min