Vols innovar en diferents àrees i especialitats educatives: didàctica de la llengua i la literatura, didàctica de les ciències socials, educació científica i matemàtica, didàctica de l’art, psicomotricitat i educació física, currículum i innovació, desigualtats educatives i gestió de les organitzacions educatives? T’interessa combinar mòduls transversals que promouen el desenvolupament de competències investigadores en l’àmbit educatiu, i mòduls específics de cadascuna de les especialitats? En el màster en Recerca en Educació podràs inscriure’t a una especialitat i també cursar mòduls optatius afins al teu perfil o del teu interès. L’equip de professorat el formen doctors membres de reconeguts equips de recerca amb una àmplia i contrastada trajectòria en la investigació educativa i, també, en la formació en recerca educativa en totes les seves modalitats i vessants. El perfil de l’alumnat del màster són professionals, acadèmics i graduats que volen adquirir recursos i eines, i desenvolupar les seves competències investigadores, per treballar en el camp de la recerca o liderar processos d’innovació basats en evidències científiques a les seves organitzacions. Per a mes informació Web del màster https://www.uab.cat/web/estudiar/l-of…​ Tel. 00349358126 ga.c.educacio@uab.cat

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 97.202

Data:2021-05-03 01:40

Publicació: 05/03/2021

Durada: 4 min