Entrega dels premis del II Congrés de Semillero de Científicos Sociales.

– Entrega del Premi a la Innovació a càrrec del Dr. Reinaldo Martínez, Coordinador del Semillero
– Entrega del Premi a la Creativitat a càrrec del Dr. F. Xavier Borràs, professor de l’Àrea de Psicologia Bàsica
– Entrega del Premi a la Presentació Oral de la Sra. Verónica Moreno, professora del Departament de Pedagogia Aplicada

– Entrega del 3r premi a càrrec del Dr. José María Asensio, professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació
– Entrega del 2n premi a càrrec de la Sra. Vera Sánchez, Tècnica de Suport a la Recerca
– Entrega del 1r premi a càrrec del centre guanyador del I Congrés de Semillero de Científicos Sociales

Comiat del congrés

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 70.606

Data:2015-06-11 11:42

Publicació: 06/11/2015

Durada: 15 min