El servei d’Audiovisuals s’emmarca dins la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Comença a funcionar com a tal l’any 1993.

L’any 2012 donada la reorganització del serveis de la UAB es considera idònia la redefinició del Servei d’Audiovisuals com a Servei Docent.

El servei està destinat a proporcionar, suport a la docència i a la recerca a la Facultat de Ciències de l’Educació. Així com també als diferents centres de la UAB,  grups d’investigació , d’altres organismes, centres públics o privats que ho sol·licitin, sempre dins el marc de l’àmbit educatiu.

Reglament del Servei d’Audiovisuals aprovat el 9 de febrer de 2012 en Junta Permanent de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Carta de serveis del Servei d’Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l’Educació.

 

Memòria del Servei d’Audiovisuals de l’any 2019.

Memòria del Servei d’Audiovisuals de l’any 2020.

Memòria del Servei d’Audiovisuals de l’any 2021.

 

Estem ubicats a la segona planta de l’edifici G6 de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Telèfon: 93 581 22 60
email: sae.av@uab.cat.