Contribuir a la consolidació de les línies de treball de major capacitat analítica en el camp de l’educació comunitària a Catalunya.

Afavorir una major projecció i impacte social de la recerca cap a l’administració pública, la societat civil, les famílies i els centres educatius.

Transferir les conclusions de les principals línies d’investigació/intervenció a les polítiques públiques catalanes.

Transferir el coneixement a partir de processos de Formació – Investigació – Acció al conjunt de la societat.

Fomentar l’acció educativa comunitària innovadora com a eina de millora de l’èxit educatiu d’infants i joves a Catalunya.