Adriana Patiño-Santos (A.Patino@soton.ac.uk) és professora (lecturer) de llengües modernes i lingüística a la Universitat de Southampton. És doctora en Lingüística (sociolingüística etnogràfica) per la Universitat Autònoma de Madrid. Té un màster en Lingüística Hispànica per l’Institut Caro y Cuervo (Bogotà, Colòmbia) i un màster en Lingüística (anàlisi del discurs) per la Universitat Autònoma de Madrid. És membre del Departament de Llengües Modernes de la Universitat de Southampton des del 2012. Les seves línies de recerca inclouen la sociolingüística interaccional, la socialització lingüística, la comunicació intercultural i el multilingüisme. La seva recerca se centra en la relació entre l’espanyol i altres llengües en el marc de la globalització, des de la perspectiva de la sociolingüística de base etnogràfica. Més concretament, explora els processos socials que intervenen en la interacció, focalitzant en la intersecció de llengua, ideologia i identitat en contextos institucionals. Les escoles multilingües són clau en la seva recerca, ja que constitueixen una finestra ideal per a observar situacions sociolingüístiques complexes.

Publicacions

Patino, A. (2018). “No-one told me it would all be in Catalan!” – Narratives and language ideologies in the Latin American community at school. International Journal of the Sociology of Language. 

Patino, A. (2017). Producing knowledge about plurilingualism with young students: a challenge for collaborative ethnography. In E. Moore, & M. Dooly (Eds.), Qualitative approaches to research on plurilingual education (pp. 129-149). Dublin, Ireland/Voillans, France: Research-publishing.net.

Patino, A., & Relaño Pastor, A. M. (Eds.) (2017). Storytelling in globalized: a linguistic ethnographic perspective. (Special Issue International Journal of Sociology of Language). Mouton de Gruyter.

Codó, E., & Patino, A. (2017). CLIL, unequal working conditions and neoliberal subjectivities in a state secondary school. Language Policy. DOI: 10.1007/s10993-017-9451-5

Patino-Santos, A. (2017). Trapped in a moral order: moral identity, positioning and reflexivity in stories of confrontation among Latin American teenage school girls in Madrid. AILA Review, 29(1), 1-37. 

Patino-Santos, A. (2016). Etnografía y sociolingüística. In J. Gutiérrez-Rexach (Ed.), Enciclopedia de Lingüística Hispánica Abingdon, GB: Routledge.

Patino-Santos, A. (2015). On Being a Latin American in La Sagrada Familia: the Negotiation of Identities and the Construction of Authenticity. In R. Márquez Reiter, & L. Martín Rojo (Eds.), A Sociolinguistics of Diaspora: Latino Practices, Identities and Ideologies (pp. 102-121). (Routledge Critical Studies in Multilingualism). Abingdon, GB: Routledge.

Patino-Santos, A., Pérez-Milans, M., & Relano-Pastor, A. M. (2015). ‘We don’t do anything’: analyzing the construction of legitimate knowledge in multilingual schools. Pedagogies: An International Journal, 1-32. 

Codó, E., & Patino-Santos, A. (2014). Beyond language: class, social categorisation and academic achievement in a Catalan high school. Linguistics and Education, 25, 51-63. DOI: 10.1016/j.linged.2013.08.002

Pérez-Milans, M., & Patino-Santos, A. (2014). Language education and institutional change in a Madrid multilingual school. International Journal of Multilingualism, 11(4). 

Moore, E., & Patino-Santos, A. (2014). Plurilingual resources for ‘welcoming’ at a university service for international students. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1-21. DOI: 10.1080/01434632.2013.874437

Newman, M., Patiño-Santos, A., & Trenchs-Parera, M. (2013). Linguistic integration of Latin American immigrants in Catalonia and their responses to the implementation of educational language policies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(2), 195-209. DOI: 10.1080/13670050.2012.720669