Alexandre Duchêne, (alexandre.duchêne@unifr.ch), és professor de sociologia de la llengua i director del Departament d’Estudis del multilingüisme i de la Universitat de Friburg. La seva recerca se centra en el llenguatge i les desigualtats socials, el llenguatge i l’economia política i el multilingüisme i la globalització. És l’ex-President de l’Associació Francòfona de Sociolingüística (RFS) i co-President de la Comissió de les antropologies del món de l’Associació Americana d’Antropologia. Les seves publicacions més recents són La llengua en el capitalisme tardà: Orgull i benefici (amb Mónica Heller, 2012, Routledge); Llengua, Migració i Desigualtats Socials (amb Melissa Moyer i Celia Roberts, 2013, Multilingual Matters), Mehrsprachigkeit verwalten? Spannungsfeld Personalrekrutierung beim Bund (amb Renata Coray, Emilienne Kobelt et al .., 2015, Seismo Verlag) i Spéculations langagières (amb Michelle Daveluy de 2015, un número especial per a la revista Anthropologie et Sociétés). És l’investigador principal del projecte de recerca finançat per la SNF titulat: A web of Care: Linguistic resources and the management of labour in the healthcare industry (2015-2018).

Publicacions

Selecció de publicacions:

  • Duchêne, A. & Daveluy, M. (2015). Spéculations langagières. Special Issue of Anthropologie & Sociétés 39-3.
  • Del Percio, A. & Duchêne, A. (2015). Sprache und sozialer Ausschluss. Eine Genealogie des schulischen Berufsintegrationsprozesses jugendlicher Migranten in der Schweiz. In Schnitzer, A. &  Mörgen, R. (eds). Mehr-Sprachigkeit und (Un)gesagtes. Berlin : Juventa.
  • Duchêne, A., Moyer, M. & Roberts, C. (2013). Language, migration and social (in)equalities:  New York: Multilingual Matters.
  • Duchêne, A. & Heller, M. (eds) (2012). Language in Late Capitalism: Pride and Profit. New York: Routledge

Duchêne, A. (2011(2014)). Néolibéralisme, inégalités sociales et plurilinguismes : l’exploitation des ressources langagières et des locuteurs. Langage & Société, 136 :81-106. (English translation Open Access Neoliberalism, Social Inequalities, and Multilingualism: The Exploitation of Linguistic Resources and Speakers : http://www.cairn-int.info/article-E_LS_136_0081–neoliberalism-social-inequalities-and.htm)