Andrea Sunyol i Garcia-Moreno (andrea.sunyol@uab.cat) és llicenciada en Filologia Anglesa i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa de professora associada al Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del projecte de recerca I+D “The appropriation of English as a global language in Catalan schools:  A multilingual, situated and comparative approach” (FFI2014-54179-C2-1-P) que s’emmarca en el projecte compartit amb la Universidad de Castilla y La Mancha “Educación multilingüe en la era global: Mercados, deseos, prácticas e identidades entre adolescentes españoles en dos comunidades autónomas” (MUEDGE) IP: Dra. Eva Codó (UAB), i membre del grup d’investigació CIEN (UAB). La seva recerca es centra en l’àmbit de la sociolingüística, i entre els seus interessos de recerca hi ha l’educació multilingüe, ideologies lingüístiques, la construcció de l’elitisme a través de les pràctiques lingüístiques. El seu TFM (en curs), dirigit per la Dra. Eva Codó, és una etnografia lingüística sobre el multilingüisme en una institució educatives internacional a Catalunya.