Benvinguts i benvingudes a la pàgina web del grup de recerca CIEN

El grup de recerca CIEN estudia els usos lingüístics bilingües i multilingües des de la perspectiva de la sociolingüística crítica. El nostre grup treballa sobre qüestions d’importància teòrica i pràctica per a entendre la llengua i la societat. Entenem la llengua com a sistema no neutre i com a forma d’acció social que té conseqüències materials per a la vida diària de les persones. L’etnografia en múltiples contextos (multi-sited ethnography) és el nostre mètode principal d’investigació conjuntament amb la utilització d’altres tipus de dades qualitatives que són fonamentals per entendre la igualtat i desigualtat social.

Formulem preguntes que tenen importants aplicacions per a la política pública, la planificació lingüística, els cursos de formació en comunicació intercultural i la promoció de la comprensió mútua entre la població autòctona i la població migrada en els contextos català i espanyol. Les nostres principals preguntes de recerca són les següents:

Com influeixen les ideologies individuals i institucionals sobre la llengua i sobre la societat en les pràctiques bilingües i multilingües?
Quin és el paper de la llengua i del multilingüisme en la nova economia?
De quina manera la globalització determina les noves pràctiques lingüístiques en la societat?
Com es gestiona el multilingüisme en organitzacions privades, públiques i no governamentals?
Com opera la llengua en l’exercici de l’agència, del poder i del control institucional?
La recerca etnogràfica és la base per construir el nostre marc teòric i per formular preguntes que tenen com a objectiu ampliar el nostre coneixement dels processos socials en què la llengua juga un paper fonamental.