Gema Rubio Carbonero té un doctorat en comuniació lingüística (Universitat Pompeu Fabra, 2011). És llicencida en filologia anglesa per la Universitat Complutense de Madrid i té un màster en lingüística per la universitat de Lancaster, Anglaterra. La seva tesi de doctorat va ser sobre l’anàlisi del discurs polític del Partit Popular sobre immigració. Va treballar durant quatre anys al GRITIM de la Universitat Pompeu Fabra com a investigadora postdoctoral. Actualment treballa en el departament de filologia anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona.Les seves línies de recerca són: Anàlisi Crítica del Discurs, discurs polític, interculuturalitat, immigració, diversitat, discurs dels mitjans de comunicació

Publicacions

Zapata-Barrero, R. and Rubio-Carbonero, G. (2016). (eds.). Interculturalidad y política cultural en las ciudades. Barcelona: Eds. Bellaterra.

Rubio-Carbonero, G. and Van Dijk, T. A. ( 2015). Marco discursivo. Hacia la construcción de un discurso anti-racista. En Zapata Barrero, R. (ed). Las condiciones de la interculturalidad. Gestión local de la diversidad en España. Tirant lo Blanch.

Zapata-Barrero, R. and Rubio-Carbonero, G. (2014) Monitoring xenophobic political discourses: a pilot study in Catalonia. Barcelona: GRITIM-UPF Policy Series, no. 2 [Free access: http://www.upf.edu/gritim/_pdf/gritimps2.pdf]   

Rubio-Carbonero, G. (2013), Spanish political discourse on immigration in times of economic crisis. In Martinez Lirola, M. (ed.).Discourses on immigration in times of economic crisis. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.

Rubio-Carbonero, G. (2013), “Los programas interculturales RECI: Comparativa estructural y discursiva”. In Zapata-Barrero, R. and Pinyol, G. (eds.) Manual para el diseño de políticas interculturales.GRITIM-UPF policy book series.

Rubio-Carbonero, G. (2011) Representación social de la inmigración en el discurso del Partido Popular . Cultura, Lenguaje y Representación. Número especial sobre discurso político. Vol IX: pp.173-199;

Rubio-Carbonero, G. & Van Dijk, T.A. (2011). Inmigrantes en el parlamento catalán y en la prensa española y catalana (2010) .Articles per la reflexió. Catalunya: Sos Racisme Catalunya.