Història del grup

El grup de recerca CIEN està adscrit al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Es va fundar l’any 2001 gràcies al finançament del Ministeri d’Educació i Ciència espanyol per realizar el projecte BFF2001-2576 sobre Pràctiques verbals en la comunicació intercultural: Estratègies i negociació del significat. Els membres del primer equip investigador foren: Melissa G. Moyer (investigadora principal), Joan A. Argenter, Albert Branchadell, Eva Codó, Joan Pujolar, Adela Ros i Monica Heller.

Els membres de l’actual equip investigador (2007-2010) són: Melissa Moyer (Investigadora principal), Eva Codó, Gabriele Budach, Alexandre Duchêne, Monica Heller, Maria Rosa Garrido, Massimiliano Sassi, Gema Rubio Carbonero i Andrea Sunyol. Actualment, el grup està finançat a través del projecte de recerca AGAUR (2014 SGR 1508) i és un grup consolidat oficialment reconegut per aquesta agència de recerca. L’AGAUR va finançar 10.500 € per a les nostres activitats de recerca durant el període 2014-2016. A més, diversos membres de l’equip estan involucrats en tres projectes de recerca finançats:

-Multilingüisme i mobilitat: Prctiques lingüístiques i la construcció de la identitat 

-Les mudes lingüístiques: una aproximació etnogràfica als nous parlants a Europa 

-La apropiació de l’anglès com a llengua global a l’escola secundària catalana: Un enfocament multilingüe, situat i comparatiu. 

Des de 2007, l’equip va estar finançat a través del projecte de recerca HUM2007-61864/FILO atorgat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia espanyol per investigar La gestió del multilingüisme en l’àmbit institucional i a través del projecte de recerca 2007ARAF100018 atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya) per investigar la Gestió de l’acollida lingüística dels nouvinguts en una institució pública i en una institució no governamental. El grup de recerca CIEN ha obtingut reconeixement oficial i finançament per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR (2009 SGR 1340) per al període 2009-2013. L’AGAUR ha concedit 33.600,00 € per finançar les nostres activitats de recerca durant aquest període.

De 2009 a 2013, vam continuar la nostra línia de recerca sobre la gestió del multilingüisme i la comunicació institucional a organitzacions públiques, privades i no governamentals. Anteriorment, la nostra recerca s’havia centrat especialment en el paper de les llengües internacionals com ara l’anglès en tant que mercaderies en el nou mercat lingüístic a Catalunya. 

Algunes de les activitats desenvolupades durant el període 2009-2013 són les següents:

  Un cicle de xerrades sobre multilingüisme, migració transnacional i sociolingüística per part de professionals provinents de diverses institucions, així com d’investigadors del nostre àmbit i d’àmbits afins. La primera xerrada va ser a càrrec de Frances Giampapa (Universitat de Bristol) el 2 d’octubre de 2009.

  Seminaris especialitzats en mètodes de recerca qualitativa (per exemple sobre la transcripció de dades d’àudio i vídeo) i teoria sociolingüística (per exemple sobre la comprensió dels processos socials a través de l’anàlisi de les pràctiques lingüístiques) basats en la recerca realitzada pels membres de l’equip.

  Tallers amb els professionals que treballen a les institucions en què el grup de recerca CIEN ha realitzat treball de camp etnogràfic (un centre d’atenció primària i una ONG) per debatre els nostres resultats i per establir convenis de col·laboració vinculats a les nostres activitats de recerca.

  Enfortir els vincles del grup CIEN amb altres grups de recerca en el camp de la sociolingüística crítica a nivell nacional i internacional. Ens agradaria organitzar sessions d’anàlisi de dades i de debat per tal de construir un marc teòric conjunt a més de compartir interessos de recerca i problemes metodològics.

Activitats

Melissa Moyer, Eva Codó i Maria Rosa Garrido van participar en el panell Aspectes sociolingüístics i pragmàtics del discurs institucional: Interaccions de servei en contextos multilingües i multiculturals organitzat per Rosina Márquez-Reiter i Luisa Martín-Rojo dintre de l’11è congrés de l’associació IPrA, celebrat el juliol de 2009 a la Universitat de Melbourne (Austràlia). Eva Codó i Maria Rosa Garrido van presentar la comunicació sobre “Migrants and global language resources: A study of bureaucratic and legal advice encounters” i Melissa Moyer va comparar tres contextos institucionals en la seva presentació “The Management of Multilingualism in Public, Private and Non-Governmental Institutions”.

Alguns membres de l’equip CIEN també van assistir al 7è Simposi Internacional sobre Bilingüisme (ISB7) celebrat el juliol de 2009 a la Universitat d’Utrecht (Països Baixos). Melissa Moyer va presentar la comunicació “Neo-liberal practices: Multilingualism as resource but for whom?” conjuntament amb Alexandre Duchêne, membre integrant del nostre equip i professor de la Universitat de Fribourg. Eva Codó i Maria Rosa Garrido van presentar la comunicació conjunta “Transnational African migrants’ construction of postcolonial identities”.

Melissa Moyer va ser investigadora visitant a Birkbeck College, Universitat de Londres entre abril i juny de 2009. Va fer xerrades i va compartir interessos de recerca amb alumnes i altres investigadors dels Departament de Lingüística Aplicada i el d’Espanyol, Portuguès i Estudis Llatinoamericans. Un dels objectius de la seva estada a Birkbeck College va ser fer un estudi comparatiu amb la Dra. Penelope Gardner-Chloros i el Dr. Li Wei sobre l’alternança de codis entre xinès-anglès, grec-anglès i espanyol-anglès en comunitats immigrades. Anteriorment havien col·laborat estretament en el desenvolupament del projecte LIDES de dades bilingües, que actualment els permet començar l’estudi comparatiu abans esmentat.

Com a part essencial de la nostra col·laboració amb el grup liderat per Luisa Martín Rojo (UAM), vam iniciar una sèrie de trobades de recerca sobre migració i multilingüisme el maig de 2009. L’objecte d’aquestes reunions és intercanviar idees, analitzar dades conjuntament i coordinar projectes de recerca. La primera trobada entre esl dos grups va tenir lloc a la Universidad Autónoma de Madrid.

El seminari “Language, Ideologies and the New Economy” celebrat l’abril de 2009 a l’Institut de Multilingüisme (Universitat de Fribourg, Suïssa) va comptar amb la participació de Melissa Moyer i Katia Yago amb la seva presentació “Transnational Spaces, Social Structuration and Multilingualism in a Tourist Community on the Costa Brava”.

El nostre actual equip de recerca va organitzar el 3r Seminari Internacional AILA sobre llengua i migració el febrer de 2009. El tema del seminari era Llengua i migració en les institucions: Processos, poder i control”. Maria Sabaté va presentar part de la seva recerca doctoral amb la comunicació “Consolidating Embryonic Institutions of Migration: The Case of Locutorios”. Eva Codó va ser convidada a pronunciar la conferència plenària “When Migrants Meet the State: Control, Evaluation and Social Categorisation in Bureaucratic Encounters”.

Melissa G. Moyer i Maria Rosa Garrido van presentar la comunicació conjunta “Ideologies and Practices of Multilingualism in an Immigrant Support Organisation: Making Micro-Macro Connections” al Simposi de Sociolingüística SS17 celebrat a la Vrije Universiteit, Països Baixos. Maria Sabaté també va presentar la seva comunicació “Ideologies on multilingual practices in a rural school managing diversity” basada en el seu treball de màster a la Universitat de Toronto.

Melissa Moyer, Eva Codó, Melinda Dooly, Maria Rosa Garrido i Lola Ruiz van presentar un article conjunt sobre les construccions del multilingüisme i de la multimodalitat en contextos institucionals, “Constructions of Multilingualism and Multimodality in Institutional Sites” en el panell organitzat per Gabi Budach i Marilyn Martin-Jones sobre Multilingüisme, Literacitat i Multimodalitat al 6è Simposi Internacional sobre Bilingüisme celebrat el juny de 2007 a la Universitat d’Hamburg, Alemanya.

Joan Pujolar i Melissa Moyer van organitzar conjuntament un col·loqui sobre Immigració i pràctiques lingüístiques multilingües en contextos institucionals: Qüestions d’identitat i poder al Simposi de Sociolingüística SS16 (2006) celebrat a Limerick, Irlanda. Eva Codó, membre del nostre grup de recerca, va presentar l’article “Global languages, local contexts: English as a lingua franca at a government office in Catalonia”.

L’equip investigador del projecte original (2001-2003) va ser responsable de l’organització del 5è Simposi sobre Bilingüisme (ISB5) el març de 2005.

El projecte LIPPS-LIDES

El projecte LIPPS es concep com una xarxa d’investigadors que, a més de realitzar la seva pròpia recerca individual basada en dades d’interacció lingüística, estan compromesos amb l’objectiu comú de crear una base de dades i de desenvolupar esquemes i pautes per a la codificació d’aquestes dades. De fet, cada investigador/a treballa independentment en les seves dades, però té present un conjunt d’objectius comuns. Aquests objectius comuns són:

Desenvolupar estàndards per a transcriure i codificar dades multilingües.

Desenvolupar una base de dades electrònica (un corpus) de dades d’interacció multilingüe transcrites i codificades segons l’estàndard desenvolupat pel grup.

Desenvolupar eines fàcils d’utilitzar per a la transcripció i codificació de dades d’interacció lingüística.

Per a més informació, visiteu aquesta pàgina