Títol del projecte: L’apropiació de l’anglès com a llengua global a l’escola secundària catalana: Un enfocament multilingüe, situat i comparatiu

Ip: Eva Codó

Equip de recerca: Maria Rosa Garrido, Emilee Moore, Adriana Patiño, Elisabet Pladevall i Andrea Sunyol.

Entitat finançadora:  Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). 38.000€

Resum del projecte:

L’objectiu del projecte és investigar la creixent “anglesització” del sistema educatiu català mitjançant l’estudi de la implementació de diverses formes d’instrucció en llengua anglesa en tres tipus diferents d’escoles secundàries: una escola pública, una escola concertada i una escola privada internacional.

S’emmarca en el projecte cordinat I + D titulat L’educació multilingüe en l’era global: mercats, desitjos, pràctiques i identitats dels adolescents espanyols en dues comunitats autònomes (MUEDGE) que té com a objectiu comparar els processos i les pràctiques d’apropiació de l’anglès com a llengua global a Catalunya i a Castella-la Manxa. L’equip de Castella-la Manxa s’agrupa sota el projecte APINGLO –UCLM, dirigit pel Dr. Ana María Relaño Pastor.

En termes generals, els objectius científics d’APINGLO-CAT són els següents:

1. Estudiar etnogràficament la implementació de diferents formes d’educació multilingüe en el context català actual.

2. Comprendre els significats i valors associats actualment a l’anglès en el context educatiu català des d’una perspectiva multilingüe.

3. Descriure les pràctiques comunicatives dins i fora de l’aula multilingüe i comprendre el paper i la funció de les diferents llengües en joc.

4. Comparar els resultats dels objectius abans esmentats a Catalunya amb els resultats a Castella-la Manxa.

Més informació: http://blogs.uab.cat/apinglocat/