L’exposició Càtedra amb nom de Dona també dedica una part al paper que aquestes dones amb càtedra tenen a la Univesitat Autònoma de Barcelona. I ho fa a través de les dades elaborades per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB a partir de la informació facilitada per l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació (OGID) de la UAB, i que es poden trobar ampliades al IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona, quadrienni 2019-2023 (IV PAG), aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 4 de juliol de 2019.

Del que recull aquest document, ens ha interessat el següent:

 • S’evidencien la desigualtat de gènere i la segregació ocupacional
 • Es dona l’efecte tisora en la trajectòria acadèmica
  • Quant més puja la categoria acadèmica més disminueix el pes relatiu de les dones
 • En el període entre 2012 i 2017, destaquen l’augment de…
  • Professores associades i lectores
  • La presència de les dones en les ciències de la salut
  • El 50% dels membres de l’Equip de Govern són dones (curs 2017-2018)
  • I si ens fixem en els càrrecs que ocupen, hi ha…
   • 27,3% vicerectores
   • 30,8% deganes
   • 35% directores de departament
   • 46% coordinadores