La tomografia axial computeritzada (TAC) s’utilitza com una de les eines de diagnòstic ràpid de pneumònies. A partir del TAC de tòrax es pot veure si aquestes pneumònies estan causades pel virus COVID-19. Actualment, es vol accelerar la diagnosi de la COVID-19 mitjançant un software d’intel·ligència artificial. Tots sabem que els algoritmes d’intel·ligència artificial tenen un alt contingut matemàtic, però sabíeu que van fer falta uns 70 anys per passar de la radiografia (2D) al TAC (3D) i que es va aconseguir gràcies a les matemàtiques?

 

 

 

 

 

 

En el TAC, cada projecció està formada pel conjunt d’integrals de línia a través de l’objecte. Aquest dibuix mostra la relació del TAC amb la Transformada de Radon: (1) Objecte/persona. (2) Emissor de raigs X. (3) Sensor. (4) Raigs travessant l’objecte/persona que sofreixen una atenuació (\(f\)). (5) Domini. (6) Origen de referencia. (7) Mesura obtinguda en el detector.

 

 

 

 

Referència:

  1. Avinash C. Kak, Malcolm Slaney, 1988. Principles of Computerized Tomographic Imaging. New York, IEEE Press.