Portada del llibre Natural and political observations made upon the Bills of Mortality, de John Graunt (Londres, 1662)

Taula del mateix llibre amb el recompte de morts a Londres per diverses causes en diversos anys. Entre les causes de mort hi ha la verola (“Flox, and small pox”) i la pesta (“the Plague”).

Aquesta és una versió actual del mateix tipus de dades segons World Life Expectancy. En particular, aquesta gràfica mostra les estadístiques per a Espanya el dia 3 de febrer de 2021, en què la Covid-19 era la primera causa de mort.