Companys i companyes,

Divendres passat, vam celebrar l’ajornada sessió de negociació pel que fa al PAS de suport a la recerca. El resultat el podem valorar com positiu i com un gran pas endavant. Ara cal concretar per escrit el detall de tot l’acordat a la sessió.

Es va iniciar la reunió, recordant els criteris d’estructuralitat fixats pel Comitè però vam acabar abordant totes les parts, que els 246 llocs de treball que actualment tenen un contracte indefinit no fix, (a Serveis de Recerca, Serveis Centrals, Serveis Científics-Tècnics, etc.) han d’esdevenir estructurals.

Es tracta d’un avenç força rellevant en la situació laboral dels treballadors i treballadores del capítol 6. Tot i això, per aconseguir la tranquil·litat laboral d’aquests, el Comitè ha convençut a la institució per què tant els/les 246 treballadors/es com aquells que properament puguin esdevenir indefinits, tinguin garantida la permanència a la universitat.  Cal remarcar però que aquest és un primer pas i que cal incloure el personal temporal que estigui desenvolupant tasques estructurals.

També vam acordar realitzar esglaonadament els pas del personal a estructural segons les casuístiques de contractació i finançament, fent un reconeixement com a llocs de treball estructural de la següent manera:

  1.  Llocs de treball que per la professió, estigui sota l’empara d’una norma legal que estableixi l’obligatorietat de ser personal de plantilla.
  1. Llocs de treball que actualment son finançats al 100% per pressupost de la UAB. Això no suposaria cap increment de pressupost general i només s’haurien de traslladar les partides entre capítols. La UAB es compromet a anar a la Generalitat a explicar la situació i defensar el traspàs de capítol. També s’encabeix dins d’aquest supòsit, la planificació dels que són majoritàriament finançats per la UAB tot i encara que no arribin al 100%.
  1. La resta de llocs de treball amb contracte indefinit no fix que tinguin requisits diferents dels abans esmentats, caldria planificar la seva creació quan pressupostàriament sigui possible.

La part institucional va acceptar iniciar el punt 1 i 2 amb caràcter immediat i continuar sense demora la negociació del tercer apartat. Ambdues parts valorem positivament la proposta de reunir-nos periòdicament en comissions tècniques de treball, no només per continuar amb l’estructuralitat, sinó per encabir l’equiparació de les condicions laborals. El calendari de reunions s’iniciaran en breu.

Aquest és un resum a grans trets del que vam tractar. La valoració final és positiva, tot que haurem de començar a treballar a les comissions tècniques per posar per escrit el que vam acordar de paraula a la negociadora.

Un cop tinguem la informació més detallada i la negociació més avançada, us convocarem a una assemblea per tal d’explicar-vos tots els avenços que haguem pogut aconseguir.

Salut i lluita!

Comitè d’empresa del PAS