Pertinença a grups de recerca:

Grup de Recerca Consolidat ACELEC (Activitat Científica Escolar: Llenguatges, Eines i Contextos) 2017SGR1399
Grup de Recerca Consolidat LICEC (Llenguatge i Contextos en Educació Científica) (2014)
Grup de Recerca Consolidat LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) (2006 – 2014)
Grup COMPLEX (2006 – 2011)
CRECIM. Centre de Recerca per a l’Educació Científica.Universitat Autònoma de Barcelona (2003 – 2007)

Col·laboracions en revistes:

Directora – Revista Enseñanza de las Ciencias (des de 2016)

Membre del Consell de redacció-Revista Enseñanza de las Ciencias(des de 2002)

Revisora regular – Eureka

Revisora ocasional 

WIREs Water
Enseñanza de las ciencias de la tierra- Infancia y Aprendizaje
Revista Electrònica de Enseñanza de las ciencias-  Revista internacional de investigación en educación. Editorial Magis- Pedagogía y saberes. Universidad pedagógica Nacional. Facultad de educación

Membre del consell assesor – Revista Electrònica de Enseñanza de las ciencias – Editorial Barcanova (1997-2003)  Revista Alambique
Membre del consell de redacció – Enseñanza de las Ciencias (des de 2002)

Coordinadora- Guia Praxis para el professorado. Ciencias de la Naturalesa

Comissions consultores:

Comisiones Científico Técnicas de Evaluación de las Convocatorias de Proyectos de I+D de  Retos y Excelencia del año 2020, del área de Ciencias de la Educación celebradas los días 27 y
29 de abril de 2021. Evaluadora presencial.

Comisiones Científico Técnicas de Evaluación de las Convocatorias de Proyectos de I+D de  Retos y Excelencia del año 2020, del área de Ciencias de la Educación celebradas los días 27 y
29 de abril de 2019. Evaluadora presencial.

Avaluadora – VIII ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educaçao em Ciências e I CIEC – Congreso Iberoamericano de Investigación en Enseñanza de las Ciências (2011)
Avaluadora – VII Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias sobre investigación de didáctica de las ciencias – Revista Enseñanza de las Ciencias (2005)
Avaluadora – 5th International ESERA Conference – European Science Education Research Association (ESERA) (2004-2005)

Asessora – Elaboració de proves inicials per a l’alumnat nouvingut- Serveis de Interculturalitat i Cohesio Social del Departament d’Educació (2005-2006)

Participacions a tribunals:

Tesi doctoral Àngela Garcia Lladó- Universitat de Barcelona- Secretària- 20/12/2019

Tesi doctoral Macarena Soto Alvarado- Universitat Autònoma de Barcelona. 05/02/2018

Suficiencia Investigadora. Dctorado en Didáctica.Universidda Tecnológica de Pereira. Colombia. 24/10/2017

Tesi doctoral- Pontificia Universidad Católica de Chile – Evaluador extern (2014)
Tesi doctoral- Universidade de Santiago de Compostela – Vocal (2012)
Tesi doctoral- Universidad pública de Navarra – Secretària (2012)
Tesi doctorals- Universitat Autònoma de Barcelona – Presidenta (1), Secretària (6), Comitè avaluador (3) (2001-2014)
Treballs de recerca i investigació – Universitat Autònoma de Barcelona – Presidenta (1), Membre tribunal (1), Secretària (6), Vocal (7) (2002-2008)

3a mostra de recerca jove a Barcelona 2011 – Ajuntament de Barcelona. Recerca Jove Barcelona. Consorci d’Educació de Barcelona – Membre del jurat (2011)
Premi extraordinari d’alguna de les titulacions de la Facultat de Ciències de l’Educació – UAB – Membre del tribunal (2008)

Participació en comitès i representacions internacionals:

XI Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Universidad de Lisboa (2021)

VII Seminario Iberoamericano CTS 20 aniversario. Universidad de Valencia. 19 a 21 de novembre de 2020. Membre del Comité Científic

X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias – Universidad de Sevilla (2017)
III Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias SIEC 2016 – Universidad de Vigo (2016)
IX Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias – Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2013)
Directora VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias – Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2009)
VII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias – Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2005)
5th International ESERA Conference – European Science Education Research Association (ESERA) (2005)
Jornades sobre l’Ensenyament de la Biologia i la Geologia a Secundària. –  Col·legi de Doctors i Llicenciats. Departament d’Educació. Cosmocaixa. (2004)
Jornades d’Ensenyament de la Biologia i la Geologia a Secundaria –  Col·legi de Doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (2004)
3rd European Summerschool theory and methodology of research in science education – European Science Education Research Association (ESERA) (1996)

Organització de cursos

Ciència escolar ara: algunes idees. Organitzat pel centre de recursos de Santa Coloma de Gramanet, del 26/10/2020 al 08/02/2021. 

Repensem la ciència a l’aula. Una nova mirada?. Organitzat pel ICE de la UAB. Curs Escola estiu 2021

Participació en cursos com a ponent

Cursos de verano. UIMP. Santander 2021. ¿Cómo educar en la era de la posverdad?. del 26 al 28 de julio de 2021. Isla de la Madalena.