El CREIS aposta per un equip d’investigadors/es interessats en l’àrea de recerca de l’emprenedoria i la innovació social, procedents de diferents disciplines, amb un clar component interdisciplinar però alhora complementari. En total són 26 investigadors/es adscrits/es a 7 facultats/centres (l’Escola d’Enginyeria, la Facultat de Ciències de la Comunicació, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, la Facultat de Dret, la Facultat d’Economia i Empresa, la Facultat de Filosofia i Lletres, i la Facultat de Psicologia), i de 8 departaments (Departament d’Antropologia Social i Cultural, Departament de Ciència Política i Dret Públic, Departament d’Economia Aplicada, Departament d’Empresa, Departament de Psicologia Social, Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, Departament de Sociologia, Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes), a més de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera com a centre adscrit a la UAB.