#

Cristina Mercader Juan

Professora Lectora Serra Húnter
Professora Lector Serra Húnter

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-270
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


+34 93586 8201

Diplomada en Magisteri d’Educació Primària, Màster en Planificació i Gestió de l’Educació, Màster en Recerca en Educació i Doctora en Educació. Imparteix docència al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB a graus, postgraus i màsters, participa en recerques finançades a nivell institucionals, nacionals i internacionals orientades a la millora de les organitzacions educatives, les tecnologies digitals per a l’educació i l’avaluació per a l’aprenentatge. A més, és membre de diverses comissions de treball focalitzades en el desplegament de la competència digital docent.

Revisa la seva activitat de recerca aquí.

ORCID