#

Hu Xiaoling Hu Xiaoling

Doctoranda visitant
Doctoranda visitant


Hu Xiaoling, està fent el seu doctorat a la Universitat Sains Malaysia, la seva tesi està relacionada amb l’impacte de la garantia externa de qualitat a les institucions d’educació superior, que és un estudi de cas qualitatiu. Va obtenir la seva beca d’Erasmus+, romandrà a la UAB per a la seva investigació del 15 de setembre del 2022 al 15 de gener del 2023. Durant el període d’intercanvi, el seu estudi a la UAB involucra recerca qualitativa que inclou garantia externa de qualitat d’institucions d’educació superior, multicultural el conflicte i l’adaptació dels estudiants de postgrau, els desafiaments i oportunitats de la mobilitat acadèmica internacional i la recerca quantitativa es relaciona amb la teoria dels esdeveniments afectius, la satisfacció acadèmica i el rendiment acadèmic.

ORCID