pere.grane@e-campus.uab.cat

Investigador novell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, especialitat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Sociologia per la UB. Premi Extraordinari de Primer i Segon Cicle dels Ensenyaments Oficials i Propis de la UB.

Actualment, està realitzat la tesi doctoral “Joves, Art urbà i Educació Comunitària: Recerca-Acció i Etnografia Visual en el Districte Collblanc – La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat)”, dirigida per Miquel Àngel Essomba i Montserrat Rifà. Les seves línies d’investigació principals són: l’educació comunitària, l’educació intercultural i l’educació a través de les arts mitjançant graffiti i art urbà.

Ha col·laborat com a investigador en diversos projectes: KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques (Erasmus +, 2015 – 2017), el Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Eductiu (Obra Social La Caixa, 2013-2017) i la xarxa SIRIUS – European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background (Comissió Europea, 2012-2014).

Entre les seves publicacions més recents destaquen:

  • Grané Feliu, P. i Argelagués Besson, M. (2017). Experiencias de educación comunitaria con familias, escuelas y comunidades mediante el modelo MECFEC. Dins a M. El Homrani;F. Peñafiel Martínez i A. Hernández Fernández (Coords.). Entornos y Estrategias Educativas para la Inclusión Social. Granada: Comares.
  • Grané Feliu, P.; Espona-Barcons, B.; Essomba Gelabert M. A. (2017). How Europe is Facing Diversity in Education? Comparing National Policies on the Education of Children and Youngsters with a Migrant Background. Dins P. Taylor (Ed.). Immigration: Perspectives, Challenges and Issues of the 21st Century. Nova York: Nova Science Publishers.
  • Grané, P. i Argelagués, M. (2017). Un Modelo de Educación Comunitaria para la Mejora de las Relaciones entre las Familias, Escuelas y Comunidades: Revisión de las Experiencias Locales en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valencia y Canarias. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado. En premsa.