El Grup de Recerca d’Estudis d’Història Cultural (GREHC) està integrat pels professors i professores de la unitat d’Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona: José Luis Betrán, Ricardo García Cárcel, Bernat Hernández, Alejandro J. López-Ribao i Doris Moreno. També per investigadors i investigadores formats al si de la UAB, a més d’especialistes d’història cultural d’altres universitats i centres de recerca catalans.

Es va constituir l’any 2022. Va ser reconegut com a “Grup de recerca amb autorització de nom específic (ANE)” al 2003 (BOE, núm. 275, de 17 de novembre de 2003). Tanmateix, la major part dels seus integrants treballen col·lectivament des de l’any 1992 en la investigació i difusió dels coneixements científics sobre la història cultural de Catalunya, Europa i els mons no occidentals dels segles XVI al XVIII, tractats des de diferents perspectives: el món del llibre i la lectura a l’Antic Règim; el discurs religiós i el món inquisitorial; la difusió de les idees polítiques durant l’època moderna; el pensament social i econòmic als espais ibèrics i l’estudi de la historiografia i els hispanismes.

La valoració positiva d’aquest esforç col·lectiu ha tingut el reconeixement de les activitats d’investigació d’alt nivell realitzades pel Dr. Ricardo García Cárcel, que va obtenir la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2004. El GREHC està reconegut successivament com a Grup de Recerca des del 2005. 

Grup de Recerca Reconegut 2005-2008: 2005 SGR 0524.

Grup de Recerca Consolidat 2009-2013: 2009 SGR 0329.

Grup de Recerca Consolidat 2014-2016: 2014 SGR 1206.

Grup de Recerca Consolidat 2017-2020: 2017 SGR 0256.