Des de 2018 IFMuC participa en el programa «Fontes Musicæ Cataloniæ: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950)» de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i en la coordinació del seu portal: Fontes Musicae Cataloniae.

Durant el període 2006-2010 la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya va col·laborar en la subvenció de les tasques de descripció dels fons musicals en procés de tractament per part del projecte.

Des de 2003, IFMuC compta amb l’ajut diversos projectes de recerca Micinn/Mineco per sufragar les despeses d’infraestructura, publicacions, dietes i viatges del projecte:

  1. 2019-2022: “Catalogación y estudio de los fondos musicales de las basílicas del Pino, la Merced y los Santos Justo y Pastor de Barcelona y los fondos iconográficos del MNAC y Museo Marés”. PGC2018-094724-B-100.
  2. 2016-2018: “Patrimonio musical en Gerona: catalogación y estudio de las fuentes musicales conservadas en la catedral, el Archivo Diocesano y el Museu de Arte de Gerona”. HAR2015-64554-P.
  3. 2011-2014 (pròrroga 2015): “Catalogación, estudio y edición de los fondos y del repertorio musical de los siglos XVII-XIX de la Catedral de Tarragona y las basílicas de Igualada y Castelló d’Empúries”. HAR2011-24195.
  4. 2008-2011: “La música religiosa en Catalunya en el siglo XIX. Estudios sobre patrimonio musical: los fondos musicales del Archivo Diocesano de Girona, Biblioteca Episcopal de Barcelona, Santa Maria de Mataró, Sant Esteve d’Olot y Archivo Comarcal de Tàrrega”. HAR2008-03587.
  5. 2003-2007: “La música religiosa en Catalunya en el siglo XIX. Estudios sobre patrimonio musical: los fondos musicales de la basílica del Espíritu Santa de Terrassa, la Merced de Barcelona y el Convento de los frailes capuchinos de Sarriá (Barcelona)”. BHA2003-03057.