Beltran5.jpg

Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), UAB
Correu electrònic: Irene.Masdeu@uab.cat

Irene Masdeu Torruella és investigadora postdoctoral per la Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taiwan) i desenvolupa la seva recerca al grup d’investigació Interasia i al Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesis sobre mobilitat, retorn i vincles transnacionals en el context de la migració xinesa a l’Estat Espanyol. És llicenciada Antropologia Social per la UAB i en Història de l’Art per la Universitat de Girona. Entre 2011 i 2014 va realitzar estades de recerca a la Universitat de Xiamen (Fujian) i va dur a terme un extensiu treball de camp etnogràfic a Qingtian (Zhejiang), la principal zona d’origen de la migració xinesa a l’Estat Espanyol. També ha dut a terme treball de camp adreçat a ciutadans xinesos en cinc punts fronterers de la UE pel projecte “eu-Lisa Project on Smart Borders” de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).  

Paral•lelament a la recerca sobre mobilitat, fronteres i migracions, també està realitzant investigació sobre la producció artística contemporània en el context dels vincles entre Xina i Espanya. A més de la seva tasca com a investigadora, també ha treballat en la producció, traducció, argumentació i l’assessorament antropològic pel documental de creació rodat a Xina “La Substància” de Lluís Galter (Lastor Media) i ha realitzat el documental etnogràfic “Trànsits” que il·lustra alguns resultats de la seva recerca doctoral. El seu primer treball de camp etnogràfic a Xina sobre l’art dongba contemporani (Lijiang, Yunnan) ha estat publicat en la revista Quaderns d’Antropologia del ICA i la seva investigació sobre migracions entre Xina i l’Estat Espanyol ha comportat la publicació del capítol “Transnational Ritual Practices among Chinese Migrants in Spain” dins del llibre After Migration and Religious Affiliation. Religions, Chinese Identities and Transnational Networks (World Scientific), així com la col·laboració en el monogràfic Campos imprevistos: Etnografías de Asia Oriental en el contexto académico espanyol (Quaderns d’Antropologia, ICA).