Makiko.jpg

Departament de Traducció i Interpretación i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Facultat de Traducció i d’Interpretació-UAB
Despatx: K-1013 
Telèfon: 93 581 3375 
Correu electrònic: Makiko.Fukuda@uab.cat

Sociolingüista, doctora en filologia catalana (2009, Universitat de Barcelona), i membre del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) i de Keio Research Institute at SFC (fins març de 2016). La seva línea de recerca es basa en sociolingüística, que abraça diversos temes com ara bi/multilingüisme, llengua i migració, transmissió lingüística intergeneracional, política lingüística, ideologia lingüística, ensenyament lingüístic, variació lingüística etc. Ha treballat des de fa temps sobre la comunitat japonesa a Catalunya i la seva relació amb les llengües com mostren els seus treballs.

Autora de “Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües i ideologies”(tesi doctoral, atorgada Premi de Jaume Camp de Sociolingüística de 2010), “Coŀlegi Japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d’una comunitat expatriada a Catalunya” (Treball de Sociolingüística Catalana 18, 2005), “Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: L’organització interna i la seva implicació en l’ecosistema lingüístic català” (Revista de Llengua i Dret 53, 2010); “Barrera o Passaport per a la Integració?: Ideologies Lingüístiques dels Japonesos Residents a Catalunya”(Revista de Llengua i Dret 62, 2014); “Language life of Japanese expatriates in non-English speaking countries: the cases of Barcelona and Madrid” (Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015); “Double gateway to the host society? Knowledge and perceptions of Japanese people living in Catalonia regarding language” (Journal of Multilingual and Multicultural Development, en premsa) entre altres.