#

Elisabet García Altadill

Investigadora

Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En l’actualitat imparteix classes de diferents titulacions com “Audiovisual periodistic production” i “TV and cinema language”, i col·labora amb el Màster MIM i el Postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i Mediació Social i Cultural a la Mediterrània. Doctorada (cum laude) en Ciències de la Informació (Periodisme), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciada en Ciències de la Informació (Periodisme), UAB, i Llicenciada de Comunicació Audiovisual, Facultat de Ciències de la Comunicació, UAB

Situació acadèmica i línies d’investigació

– Professora de Comunicació audiovisual a la Facultat de Ciències de la Comunicació (Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

– Vicedegana d’Ordenació Acadèmica

– Professora del Màster Europeu “Mediació Inter-Mediterrània (MIM)” (Universitat Autònoma de Barcelona-UAB, Università Ca Foscari de Venècia, Universitat de Montpeller III-Paul Valéry)

– Projectes: “L’anàlisi de l’exclusió social en la ficció de la televisió de la Unió Europea i el sud de la Mediterrània” (01/11/2002, 10/31/05), i “La televisió i els usos socials de l’esport “(01/01/91, 10/31/94)

– Investigadora en LAPREC i el seu enfocament actual de recerca és l’anàlisi de continguts audiovisuals.

Publicacions recents

– “La Televisió”, en D. Jones (ed.) Esport i Mitjans de comunicació a Catalunya, Barcelona, ​​1996, pp.85-111

– D. Jones, M. Gutiérrez “Esports i Mitjans de Comunicació. Introducció a la Situació a Espanya”, Investigacions en Ciències de l’Esport, núm 5, Madrid, 1996, pp.43-68

– M. Moragas, M. Moreno “L’Esport a les televisions espanyoles” en Telos núm 38, Madrid, 1994, pp.109-118

– “TV-3: deu anys de Vida Institucional en castellano” a Capçalera, núm 46, Barcelona, ​​1993, pp.4-9

– P. Roda “Una telenovel·la brasilera a la Espanya, 1984/1988”, Intercom.Revista Brasileira de Comunicació, núm 62/63, Sao Paulo (Brasil), 1990, pp 61-72