El grup de recerca s’articula a l’entorn de dos àmbits i sis línies de recerca. Cada línia de recerca porta a terme un o més projectes que tracten alguns dels temes fonamentals: d’una banda, aquells centrats en la realitat dels docents i, de l’altra, aquells que es focalitzen en els processos d’ensenyament-aprenentatge de la música en qualsevol context educatiu. Els àmbits i les línies de recerca són: