Línia de recerca 1 – EL MESTRE DE MÚSICA I LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

Responsable de la línia: Dra. Carme Carrillo

Objectius:

 • Estudiar les pràctiques professionals del professorat de música a Catalunya i a altres contextos.
 • Analitzar les percepcions i els aspectes que incideixen en la formació de la identitat professional del professorat de música i les seves pràctiques professionals.
 • Avaluar  la formació permanent del professorat i dissenyar propostes que puguin donar resposta a les problemàtiques detectades.

 

Projectes en curs:

Formación del Profesorado y Música en la Sociedad y en la Economía del Conocimiento (PROFMUS)

 • Projecte I+D (EDU2017-84782-P) liderat des de la UGR.
 • Durada: 2018-2020.
 • IP del projecte: Dr. José Luis Aróstegui (UGR)
 • Investigadors de GRUMED participants al projecte: Dra. Cristina González-Martín.

La música escolar en el marc de la millora educativa (MUSI+)

 • Projecte no finançat.
 • Durada: 2019-2022
 • IP: Albert Casals
 • Resultats a destacar:
  • Moncada, M.. i Casals, A. (2020). La música a l’escola: aproximació a l’educació musical actual a l’àrea metropolitana de Barcelona. Universitas Tarraconensis – Revista de Ciències de l’Educació, 3, 7-21. 
  • Sambola, A.M., i Casals, A. (2020). Qui decideix sobre la música a l’escola? Investigant l’equilibri entre perfils professionals i projectes escolars. Temps d’Educació, 58, 137-158.

Tesis en curs:

La formación del profesorado de música en Chile: dos estudios de caso. Doctorant: Raúl Aranda. Directors: Carme Carrillo i Albert Casals.

 

Principals projectes finalitzats:

Situacions d’ensenyament-aprenentatge de la música a primària i perfils docents.

 • Projecte en curs en col·laboració amb membres de la UdG i el Dept. d’Ensenyament (i amb el suport de l’ICE-UAB)
 • Durada: 2009-2016.
 • IP del projecte: Dra. Mercè Vilar
 • Investigadors del projecte: Dra. Carme Carrillo, Dr. Albert Casals, Dra. Rita Ferrer, Sra. Rosa Maria Girbau i Dra. Assumpta Valls.
 • Resultats a destacar:
  • Casals, A., i Carrillo, C. (2015). Buenas prácticas en educación musical: Construcción de un instrumento para su observación. Opción31(3), 384-406. 
  • Vilar, M. [coord.] (2011). IRDO: Instrument de recollida de dades a classes de música de Primària a partir de l’observació no participant. Instrument inèdit. Disponible a: https://grupsderecerca.uab.cat/musicaieducacio/content/documents-labast
  • Vilar, M. [coord.] (2013). Quinze anys d’educació musical a l’escola primària. Informe disponible a: https://grupsderecerca.uab.cat/musicaieducacio/content/documents-labast

Impacto de la educación musical en la sociedad y en la economía del conocimiento (IMPACTMUS) 

 • Projecte I+D (EDU2014-58066-P) liderat des de la UGR.
 • Durada: 2015-2018.
 • IP del projecte: Dr. José Luis Aróstegui (UGR)
 • Investigadors de GRUMED participants al projecte: Dra. Carmen Carrillo, Dr. Albert Casals, Dra. Cristina González-Martín, Dra. Jèssica Pérez-Moreno, Dra. Assumpta Valls, Dra. Laia Viladot.
 • Resultats a destacar:
  • Aróstegui, J. L. (ed). El impacto de la educación musical en España. Sèrie documental disponible (novembre 2020) a: http://profmus.ugr.es/serie-documental-el-impacto-de-la-educacion-musical-escolar-en-espana/
  • Aróstegui, J. L. (ed.) (en premsa). La Educación Musical Escolar y las Demandas del Sistema Escolar: Del Arte por Amor al Arte a la Sociedad y la Economía del Conocimiento. Octaedro.
  • Carrillo, C., i Pérez-Moreno, J. (2019). El impacto en educación musical: de lo retrospectivo a lo prospectivo. Octaedro.
  • Carrillo, C., Viladot, L., i Pérez-Moreno, J. (2017). Impacto de la educación musical: una revisión de la literatura científica. RECIEM – Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 14, 61-74.
  • Pérez-Moreno, J., i Carrillo, C. (2020). The impact of school music education: The experiences of four Catalan citizens. International Journal of Music Education, 38(1), 113-125.