Línia de recerca 4 – MÚSICA AL CONSERVATORI I A ALTRES INSTITUCIONS EDUCATIVES

Responsable de l’àmbit: Imma Ponsatí

Des del 2019 s’ha impulsat la recerca en relació amb:

1) Estratègies emprades en el dictat melòdic i la lectura a vista

Investigadors implicats: Dr. Miquel Amador, Dra. Maria Andreu, Dr. Daniel Cassú, Dr. Pere Godall, Dra.Sílvia Llanas, Dr. Joaquim Miranda, Dra. Imma Ponsatí i Marc Serra

 • Detectar els elements musicals que ofereixen més dificultat als estudiants a l’hora de fer dictats melòdics 
 • Realitzar una revisió sistemàtica de la literatura per explorar les estratègies emprades pel professorat i l’alumnat en la realització del dictat melòdic
 • Explorar la manera com es treballa el dictat melòdic i la lectura a vista a les aules de llenguatge musical dels centres catalans.

Tesi doctoral en curs: El sonido electrónico en la educación musical: elaboración y evaluación de una programación didáctica. Doctorant: Pablo Puentes. Directores: Cristina González i Imma Ponsatí.

 

2) Efectes de l’oïda absoluta en la pràctica musical

Investigadors implicats: Dra. Ana Laucirica, Dra. Imma Ponsatí i Tomeu Quetgles

 • Examinar com repercuteix l’oïda absoluta en la pràctica musical

 

3) Accions competents a l’aula de llenguatge musical

Investigadors implicats: Dra. Maria Andreu, Dra. Sílvia Llanas, Dr. Joaquim Miranda i Dra. Imma Ponsatí

 • Elaborar materials didàctics emprant eines multimèdia
 • Estudiar les competències a contemplar en les programacions de llenguatge musical
 • Elaborar i avaluar unitats didàctiques de llenguatge musical plantejades en termes de competències tot emprant materials multimèdia

 

Projectes finalitzats:

1) Validació de les proves d’accés a primer curs dels ensenyaments professionals de música (PRAC)

 • Projecte per encàrrec del Departament d’Ensenyament i de l’ACCAT (Ass. de Conservatoris de Catalunya) i amb finançament de la Fundació Güell.
 • Durada: 2013-2018.
 • Objectius:
  • Analitzar les proves d’accés de primer curs en el marc dels ensenyaments professionals de música.
  • Avaluar les necessitats del docents i revisar els continguts de les proves d’accés.
  • Avaluar el procés d’elaboració i d’aplicació de les proves d’accés.
  • Analitzar els resultats de les proves portades a terme anualment en tots els conservatoris de Catalunya.
  • Elaborar i validar una base de dades que, mitjançant un aplicatiu, permeti generar futures versions de les proves d’accés
 • IP del projecte: Dr. Pere Godall
 • Investigadors de GRUMED en aquest projecte: Dra. Imma Ponsatí, Anna Godoy.

2) La interacció i el discurs d’aula en l’ensenyament i l’aprenentatge de la música.

 • Projecte en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), i dues escoles de música.
 • Durada: 2012-2017.
 • Objectius:
  • Establir el marc teòric sobre el discurs d’aula i diferents formes d’interacció per a l’àrea de música.
  • Dissenyar i analitzar propostes en relació a processos de composició a l’escola de música.
  • Estudiar l’apropiació del discurs d’aula en els processos d’aprenentatge.
  • Dissenyar, aplicar i analitzar propostes innovadores en relació amb l’art sonor.
 • IP del projecte: Dra. Laia Viladot
 • Investigadors participants: Joan Vidal, Irene Fontdevila.

3) Recursos didàctics. L’aprenentatge en grup de l’instrument.

 • Projecte realitzat en el marc d’una llicència d’estudis retribuïda per part de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Durada: 2014-15.
 • Objectiu principal:
  • Crear una base de dades pública d’activitats didàctiques per a l’aprenentatge en grup de l’instrument.
 • Responsable del projecte: Carolina Rius
 • Supervisor de GRUMED: Albert Casals
 • Resultats i evidències: https://sites.google.com/site/linstrumentengrup/home