Línia de recerca 5 – ELS MÚSICS A L’AULA: TEIXINT XARXES EN L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA MÚSICA

Responsable: Dra. Cristina González-Martín

 

Aquesta línia de recerca busca l’obertura de la tasca que es realitza a escoles i universitat establint xarxes que facilitin la connexió entre diferents professionals de la música i l’educació, com també amb diferents institucions educatives. Els seus projectes es concreten en el camp de la didàctica de la música del món i de la música contemporània.   

 • Dissenyar, aplicar i avaluar un programa de músiques del món a l’etapa de secundària amb la intervenció del culture bearer (músic autòcton) per tal d’incidir en l’educació intercultural de l’alumnat. 
 • Dissenyar, analitzar i avaluar un programa de formació inicial per a mestres en la Universitat de Chile. 
 • Avaluar un programa d’aproximació a les aules de música contemporània catalana amb la intervenció dels compositors i analitzar la formació del mestre i la col·laboració de l’Auditori com a institució educativa. 

   

Projectes en curs:

1) El culture bearer en l’ensenyament-aprenentatge de la música del món

 • Projecte en col·laboració amb l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa

 • Tesi doctoral en curs: Joan Escoda (lectura prevista pel 2023)

2) Música i interculturalitat

 • Projecte en col·laboració amb escola Pepa Colomer i la Universitat de Pàdua (Itàlia)

 • Pràctiques de recerca en el projecte: Erica Polini. 

3) El compositor va a l’aula i ens porta a l’Auditori

 • Projecte en col·laboració amb el servei educatiu de l’Auditori de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

 • IP del projecte: Dra. Julia Getino

 • Tesi doctoral llegida: Julia Getino (2018) 

 

Projectes anteriors:

1) Els músics entren a l’aula

 • Objectius:
  • Dissenyar, aplicar i avaluar un programa de músiques del món a les etapes de primària i de secundària a través de la intervenció del culture bearer (músic autòcton).

  • Dissenyar, aplicar i avaluar un programa d’aproximació a les aules de música contemporània catalana amb la presència dels compositors.

  • Estudi de la música mapuche i la seva presència a les escoles de l’Aracunia.

 • Durada: fins al 2016.
 • Investigadors de GRUMED del projecte: Dra. Cristina González-Martín, Dra. Assumpta Valls.
 • Una tesi en curs dins d’aquest projecte (doctorant: José Velásquez).

2) Ensenyar i aprendre música a l’aula de primària: anàlisi i materials

 • Objectius:
  • Analitzar i avaluar un programa sobre l’exercici de la creació a l’aula de primària: aportacions de la música contemporània (obj. 5).

  • Sistematització d’un model d’audició especialment aplicable a les músiques del món contemporànies i modernes (obj. 5).

  • Difusió de propostes didàctiques de músiques del món contemporànies i modernes a través d’una pàgina web d’accés lliure a tot el professorat de primària i secundària (obj. 5).

  • Elaboració d’una guia didàctica sobre projectes de treball i músiques del món
 • Durada: fins al 2016.
 • Investigadors de GRUMED del projecte: Dra. Assumpta Valls, Dra. Cristina González-Martín.