#

Maria 


+34658302828

Maria Andreu i Duran és professora titular de Llenguatge musical a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell de Barcelona, únic centre públic de Catalunya que integra ensenyaments de música i dansa amb els ensenyaments de primària i secundària. Té els títols de Professora Superior en Pedagogia Musical, Professora de Solfeig, Teoria de la música, Transposició i acompanyament i el de Professora de flauta de bec pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. És Doctora en Didàctica de la música per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb 35 anys d’experiència ha impartit clases de música tant a primària i secundària, com en escoles de música i conservatoris com a professora de llenguatge musical i flauta de bec. També ha exercit diferents càrrecs de gestió i coordinació; ha estat 7 anys la tècnica responsable dels ensenyaments de música de règim especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ha impartit música en la formació inicial del professorat tant a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), així com formació continua en diversos àmbits, sempre relacionats amb la pedagogía musical i el seu camp de recerca. La seva principal línia d’investigació és com ajuda l’educació musical en l’educació integral dels infants, i en concret en l’assoliment de les competències bàsiques.