Línia de recerca 2 – EDUCACIÓ PER A UNA VEU EFICIENT i SANA

Responsable de l’àmbit: Cecília Gassull

Aquesta línia de recerca treballa en l’àmbit de l’educació de la veu per a la seva millora així com per a la prevenció de problemes vocals en professionals amb altes exigències vocals. També des de la transferència de coneixement difon la seva recerca aplicada per tal d’incidir en la societat.

 

Objectius:

 • Dissenyar, aplicar i avaluar programes d’educació de la veu per a professionals i futurs professionals amb altes exigències vocals.
 • Analitzar les interaccions  entre el cos i la veu així com  la incidència del treball corporal sobre el resultat sonor.

 

Projectes en curs:

Anàlisi de la incidencia del treball corporal per a l’optimització de la veu

 • Objectius:
  • Conèixer la relació entre diferents segments corporals i qualitats vocals.
  • Analitzar l’impacte en el resultat vocal objectiu i perceptiu, del treball corporal.
  • Analitzar l’impacte en el cos, objectiu i perceptiu, del treball corporal
  • Analitzar l’aplicació per part dels estudiants de superior de cant de les estratègies corporals en l’àmbit d’estudi
 • Durada: 2019-2021.
 • IP del projecte: Cecília Gassull
 • Conveni amb el consorci del Conservatori Superior de Música del Liceu
 • Investigadors de GRUMED participants al subprojecte de la UAB: Cecília Gassull, Núria Molins
 • Investigadors col·laboradors: Laura González (URL), Josep M. Vila (URL), Ignasi Cifre (URL).
 • Tesi en curs dins del projecte

 

Principals projectes finalitzats:

La veu i l’eficàcia comunicativa dels mestres i els futurs mestres. Avaluació del projecte EVES (Educació per una veu eficient i sana)

 • Entitat finançadora: MCprevención. Amb la col·laboració del Servei de Prevenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • Durada: fins al 2016.
 • IP del projecte: Dra. Cecília Gassull
 • Membres de l’equip investigador: Dr. Pere Godall, Anna Godoy, Dr. Miquel Amador, Cori Casanova, Dra. María Castro, Pepi Martín, Marisa Roca.

Detección precoz y prevención de los problemas de voz en la empresa

 • Entitat finançadora: INSHT (Instituto Nacional de  Seguridad e Higiene del Trabajo)
 • Concessió:  201600000787
 • Import concedit: 18.392€
 • Durada: des de/d’ 05/2016 fins 11/2016
 • Investigadora responsable: Cecília Gassull

Assessorament sobre els projectes formatius sobre la veu online i app

 • Entitat finançadora: Mútua Universal
 • Import concedit: 3860,75€
 • Durada: des de/d’ 05/2016 fins a 08/2016
 • Investigadora responsable: Cecília Gassull

Msterials per a la prevenció de problemes de veu en el col·lectiu docent

 • Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
 • Import concedit:  1800€
 • Durada: des de/d’ 05/2013 fins a 08/2014
 • Investigadora responsable: Cecília Gassull