Canvis mínims de redacció


Les plantilles de documents s’han de completar amb les dades de persones determinades. Cal doncs utilitzar tots els recursos de què acabem de parlar per aconseguir que la plantilla pugui servir per a qualsevol persona o per personalitzar-la. Aquí tenim un exemple de possibles canvis de redacció (i altres canvis):

Proposem En lloc de
La direcció de l’Institut Blume fa constar, a petició de la persona interessada, que __________ ha participat en el programa per a esportistes dirigit per __________ i que ha obtingut el títol de monitor o monitora d’esport, que l’acredita com a especialista en la coordinació de ___________. El director de l’Institut Blume fa constar, a petició de l’interessat, que l’alumne __________ ha estat un dels esportistes inclosos en el programa dirigit per l’entrenador __________ i que ha obtingut el títol de monitor esportiu, que acredita la seva capacitat per ser coordinador especialitzat de __________.

Canvis mínims de redacció