Quan ens referim a una persona concreta, cal utilitzar la forma masculina o femenina d’acord amb el sexe d’aquesta persona. En el cas de noms de professions, càrrecs i places, doncs, farem servir les formes femenines quan sabem que fan referència a dones. Per saber com és la forma femenina d’un nom de professió, ofici, càrrec, etc., consulteu el DIEC2 per al català, el DRAE3 per al castellà i, per a l’anglès, dictionary.com

Immaculada Marçal, vicerectora d’Economia
Marta Nogués, tècnica superior
la síndica de greuges
les alumnes Beth Kelso i Martina Miró
la gerent
la meva advocada
la ministra
María Estella, fiscala de la Audiencia
la gerenta
tres médicas
a successful businesswoman

Com hem pogut observar en la taula anterior, quan hi ha una única forma per al masculí i per al femení (noms invariables), l’article femení —determinat o indeterminat— sovint és l’element diferenciador. Semblantment, convé usar les formes femenines dels numerals i dels adjectius indefinits.

una gerent
la cap
dues auxiliars
Laura Cervelló, estudiant *
la miembro más antigua
alguna estudiante

* En català, el substantiu estudiant pot referir-se indistintament a homes i dones, tot i que també hi ha una forma específica per al femení, estudianta, d’ús poc freqüent.

Cal tenir en compte, però, que si estem redactant un text que ha de ser vàlid durant un temps prou llarg, com ara una resolució d’atorgament de funcions, convé utilitzar un nom genèric, o bé una denominació doble, en previsió que aquell càrrec pugui ser ocupat més endavant per una altra persona.

Proposem En lloc de
La direcció ha d’avisar amb vint dies d’antelació de… La directora ha d’avisar amb vint dies d’antelació de…
Correspon al vicerector o vicerectora d’Economia signar les resolucions de… Correspon a la vicerectora d’Economia signar les resolucions de…

Documents
Recursos