Les línies de recerca estratègiques són:

 

1.- Clientelisme polític i corrupció electoral.

2. – Discursos, Good Cause, i pràctiques de la corrupció política.

3. – Història jurídica de la corrupció política.

4. – Governança, transparència, valors cívics i Estat de Dret.