Davant la situació d’emergència sanitària provocada per la irrupció de la COVID-19, el SPL i la Facultat de Psicologia han endegat quatre tipus d’accions:

 1. L’organització d’un sistema d’atenció psicològica a les persones en relació a les dificultats generades per la pandèmia i el confinament.
 2. L’assessorament, divulgació i formació, a través de guies i cursos.
 3. El suport a iniciatives d’investigació sorgides dels grups de recerca de la Facultat de Psicologia.
 4. L’adaptació de programes d’Aprenentatge Servei.

Atenció Psicològica Directa

1. El Servei de Psicologia i Logopèdia de la UAB ofereix un centre virtual d’atenció psicològica a la població afectada per l’impacte del COVID-19, per tal de donar suport als següents col·lectius:

 • Membres de la comunitat universitària de la UAB (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).
 • Població general de l’entorn de la UAB.
 • Personal sanitari, en col·laboració amb les unitats docents hospitalàries i el Departament de Psiquiatria.

Per rebre atenció cal trucar al telèfon de la UTCCB, Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona: 900 10 15 80. Professionals de la UTCCB donaran suport per via telemàtica i, quan sigui necessari, derivaran a les altres unitats especialitzades del SPL.

2. El SPL participa en el Proyecto Aplauso (àmbit estatal) de recolzament psicològic solidari i gratuït a totes persones afectades per COVID-19, durant el període de confinament: http://www.proyectoaplauso.es/

Assessorament, Suport i Divulgació

1. El SPL ha elaborat dos decàlegs per l’afrontament psicològic de la crisi, sota la direcció del coordinador assistencial del servei, Joan Deus.

2. PsicoFight és un portal creat per un equip multidisciplinari d’experts de diferents universitats i coordinat pel Carles Monereo, responsable de l’àmbit de recerca psicoeducativa del SPL, que vol oferir estratègies i recursos per afrontar els conflictes més freqüents en una situació de confinament prolongat.

Aprender de las emociones durante el confinamiento https://design2fightcovid19.com/psico-es/

3. Curs online sobre la Gestió de l’Estrès en Temps de confinament. És un curs obert a PDI i PAS. Hi ha programades dos edicions del curs amb capacitat per 50 inscrits en cada edició. A càrrec de Jordi Fernández i Silvia Edo.

4. Divulgació als mitjans de comunicació a càrrec de la directora de la UCCTB,  Ingeborg Porcar. Entre altres, veure aquesta entrevista a la Vanguardia: http://www.eltemps.cat/article/10127/entrevista-ingeborg-porcar

5. Assessorament a la xarxa de Salut Mental, per Jordi Obiols.

6. Consell logopèdics en temps de COVID19. Docència, Mascaretes i altres consideracions, per Andreu Sauca i Balart (Logofoniatra). 

Recerca

Des del SPL ha participat en les següents recerques vinculades al COVID-19 en els camps de la salut i l’educació.

 • PSY-COVID-DB. Es una iniciativa de recerca internacional amb l’objectiu de generar una base de dades sobre aspectes psicosocials de la pandèmia de COVID-19. Estudi (PSY-COVID-19) sobre l’impacte psicològic de la COVID-19 i de les mesures de restricció de mobilitat (perspectiva de salut mental), i sobre comportaments de prevenció del coronavirus (perspectiva de salut pública/salut comunitària). Es tracta d’una col·laboració internacional promoguda des de la UAB. Coordinació: Toni Sanz.
 • COVID-19, brecha social y cambio educativo en escuelas de entornos en riesgo de exclusión social es tracta d’un estudi pilot sobre les estratègies que mestres i famílies desenvolupen per afrontar les tasques educatives en situació de crisi, així com els processos de canvi educatiu que es promouen a partir d’aquestes accions. Sob re aquesta base s’està dissenuant un estudi interuniversitari coordinat des de la UAB amb investigadors de UB, UdL, URV, URL, UOC i IEC (coordinació José Luis Lalueza i Miquel Àngel Essomba)
 • Observatori del confinament. La UAB participa en la creació de l’Observatori del Confinament del diari Ara. Enquestes per avaluar l’adaptació de les persones a una situació de confinament. Els resultats es publicaran properament a Frontiers in Psychology – Personality and Social Psychology. Coordinació: Jordi Fernández i Joaquim Limonero.

Altres grups de recerca de la Facultat de Psicologia també han estat molt implicats en iniciatives de recerca en aquest context.

CORE Salut Mental UAB

Web Facultat Psicologia/noticies

Web UAB Coronavirus (apartat experts i expertes de la  UAB)

Aprenentatge i Servei a la comunitat

A la facultat de Psicologia es desenvolupen projectes d’Aprenentatge Servei vinculats a assignatures del Grau de Psicologia i a Treballs de Final de Grau i Treballs de Final de Màster. En alguns casos, la seva execució s’ha vist afectada per l’impacte de la COVID-19, però també s’han convertit en plataforma des de la que els estudiants de la UAB donen respostes creatives a necessitats sorgides en el marc d’aquesta crisi sanitària i social.

 • En el marc de l’assignatura Aprenentatge i Diferències Individuals s’han dissenyat i implementat mòduls d’activitat educativa per via virtual per estudiants de primària i secundària al Institut-Escola El Til·ler (barri del Bon Pastor de Barcelona). Coordinació de l’assignatura: Marta Padrós.
 • Estudiants del MIPE (Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació) i del DIPE (Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació) participen i assessoren en processos d’adaptació a la situació de crisis d’escoles de primària, secundària i segona oportunitat. Coordinació del Màster: José Luis Lalueza.
 • Estudiants del MUPGS (Màster Universitari de Psicologia General Sanitària) estan col·laborant atenent trucades de la ciutadania que ha estat derivada després de contestar una app del Catsalut sobre símptomes emocionals. Per realitzar aquesta tasca, l’alumnat ha rebut formació específica del SEM (Servei Emergències Mèdiques) i quinzenalment reben seguiment i suport per part del professorat de psicologia del MUPGS. Coordinació del màster: María Àlvarez.