La recerca del nostre grup està financiada per:

 – MaQSens: Magnetomechanical Platforms for Quantum Experiments and Quantum Enabled Sensing Technologies, FET-OPEN grant agreement 736943 from European Union Horizon 2020 programme

 – ICREA Acadèmia de la Generalitat de Catalunya

 – “Millora de la càrrega a distància de dispositius mòbils, mèdics i cotxes elèctrics amb metamaterials magnètics” PRODUCTE (2014-PROD-00059) del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cofinançat per FEDER.

 – SGR (2014-SGR-150) de la Generalitat de Catalunya

 – MMAMMA : Modelización de MAteriales Magnéticos y Metamateriales Avanzados (MAT2016-79426-P) de la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional